O Nama

MOTO OPREMA I DJELOVI “GRGA MOTO”

Grga moto d.o.o je preduzeće u privatnom vlasništvu, čija se osnovna djelatnost temelji na bazi moto programa. Početak našeg rada datira od davne 1990.g. u sastavu VGB/VGMOTO, primjenjujući savremene poslovne trendove.
U Crnoj Gori smo se vrlo brzo potvrdili kao preduzeće koje nudi vrhunsku moto opremu i to po veoma prihvatljivim cijenama. Tržišni uspjeh ovog društva je potvrđen ulaskom na liste saradnika poznatih svjetskih proizvodjača motoopreme od kojih izdvajamo: NOLAN GROUP, UNIBAT, RMS, A-PRO, NGK, MOTUL, ARIETE, PIAGGIO SPARE PARTS, ZANDONA itd…. kao i respektabilnom referentnom listom kupaca.
Nabavka robe se temelji na priznatim metodologijama rada sa ino i domaćim dobavljačima, dok plasman proizvoda obavlja marketing odjeljenje, primjenjujući najnovija znanja iz područja marketinga, direkne prodaje u svojim specijalizovanim i diskontnim prodavnicama, kao i putem i internet prodaje.
«Grga moto » svoj uspjeh ostvaruje zahvaljujući angažovanim, sa punom ozbiljnošću, poslu posvećenim ljudima I veoma stručnim ljudima, od kojih su sastavljeni njegovi timovi kao i na profesionalnoj organizaciji baziranoj na procesima okrenutim prema interesima korisnika.

«VG moto» svoj uspjeh ostvaruje zahvaljujući angažovanim, sa punom ozbiljnošću, poslu posvećenim ljudima, od kojih su sastavljeni njegovi timovi kao i na profesionalnoj organizaciji baziranoj na procesima okrenutim prema interesima korisnika.

Unutarnja organizacija «Grga moto» je prilagođena poslovnim i privatnim interesima zaposlenih. Posao je interesantan i izazovan zbog rada sa najnovijim tehnologijama i metodologijama u razvoju, marketingu i menadžmentu. Timski rad, kultura dobrih odnosa među kolegama i horizontalna struktura preduzeća omogućuje zaposlenima jak uticaj u preduzeću, ostvarivanje inicijative i kontrolu nad postizanjem vlastitih rezultata koji se prepoznaju i nagrađuju.
Uvijek istražujemo načine kako bismo poboljšali ponudjeni asortiman i usluge. Svi Vaši komentari, prijedlozi i ideje su dobrodošle i budite sigurni da ćemo biti vrlo zahvalni što ste nam ih uputili.